Az egyiptomi vallásban - és szerte a világban ezzel párhuzamosan - az űllatkultuszok közül az egyik legjelentősebb a bikáé volt. Ennek magyarázatára a világkorszakok tanulmányozásákor lelhetünk rá. A világkorszak egy olyan, 2140 éves korszak az asztrológiai történelem-szemléletben, amely egy tizenketted része a kb. 26.000 éves platoni évnek. A tavaszpont (márc. 21., a földi év tavaszi napéjegyenlősége) lassan keresztülhalad az egyes állatövi jegyeken a földtengely forgó mozgása következtében (precessziós mozgás), és 72 év alatt megteszi a teljes kör egy fokát. 25.920 év alatt a tavaszpont végighalad az egész zodiákuson. Kis világévnek tehát azt az időszakot nevezzük, ameddig egy-egy csillagképben időzik. Az utolsó három kis világév a Bikáé (i.e. kb. 4350-től kb. 2250-ig), a Kosé (i.e. kb. 2250-től kb. 150-ig), a Halaké (i.e. kb. 150-től i.sz. kb. 1950-ig) volt, a jelenlegi időszakasz, a Vízöntőé pedig most zajlik. -gy kapcsolódhatott a Bika-korszakhoz a bika kultusza, és prófétái: Ekhnaton, Mózes vagy Krisna; a Kos korszakhoz például az aranygyapjú története, a Bibliában -brahám kosáldozata, vagy a kosszarvú Nagy Sándor, és a kor legfőbb tanítója, Buddha; a Halak korszakhoz pedig Jézus megváltó szerepe és a feloldozó, magába ölelő szeretet hirdetése.A bikakultusz már Atlantiszban is elterjedt volt. A fejedelmek a nagy elhatározások előtt személyesen vívtak meg egy bikával, azután feláldozták és ittak a véréből, hogy ezáltal erőt nyerjenek. Később az Atlantiszról származó kultúrákban mindenhol kifejlődött kisebb-nagyobb mértékben a bika tisztelete. Indiában a szent tehén kultusza terjedt el, a perzsáknál pedig a Mithras kultusz. Mithras a fény perzsa istene, a termékenység és a bőség istensége, aki állandó harcban áll a sötétséggel és irtja a gonoszságot, sok vonatkozásában megegyezik tehát Osiris-szel. Az asztrológiában Mithrast a Taurus (Bika) csillagképpel kapcsolták össze. A bika volt az első állat, amelyet Ahuramazda (Ohrmazd) teremtett. A perzsa kozmológia szerint a Mithras által leterített bika teteméből nőttek a hasznos füvek és gyógynövények, így a bika a termékenység, az új élet és a bőség forrása. A bika vére az életerőt szimbolizálja, mely termékennyé teszi a földet és az embereket. Megszentelt vizeletét, a nirangot a zoroasztriánus papok itták és dörzsölték testükre a megtisztító szertartás alatt, amely így hitük szerint spirituális és misztikus hatalommal ruházta fel őket.A görögöknél Zeusz isten is gyakran jelent meg bika alakjában. A bikakultusz igen eleven volt a minoszi Krétán, ezt tanúsítja a bikafejű Minotaurus mondája. A bika szarvát a királyok, a minoszok koronaképpen viselték. A kelták egyik legszentebb állata is a bika volt. Plinius írásaiban az alábbi szertartást találhatjuk a szent bikával kapcsolatosan: "A druidák - így hívják ugyanis varázslóikat- semmit sem tartanak szentebbnek a fagyöngynél és annál a fánál, amelyen nő, feltéve hogy az tölgyfa... Nagyon ritkán lehet fagyöngyöt lelni, de amikor találnak, ünnepi szertartással gyüjtik össze... Miután megtették a kellő előkészületeket a fa alatti áldozatra és lakomára, egyetemes gyógyítóként üdvözlik a fagyöngyöt, és két olyan fehér bikát vezetnek a helyszínre, amelyeknek szarva még sohasem volt megkötve. Egy fehér ruhába öltözött pap felmászik a fára, és aranysarlóval levágja a fagyöngyöt; ezt fehér vászonba fogják fel. Azután feláldozzák az állatokat, és imádkoznak, hogy Isten virágoztassa fel a maga ajándékát és azokat, akiknek juttatta.A Cualgne-i marharablás címü ír mondában azt olvashatjuk, hogy egy gyönyörü bikáért véres harcba szállt Írország három tartománya a negyedik tartomány, Ulster ellen, mivel Medb, Connaught tartomány királynője az ulsteri barna bikát akarta saját vörös, fehérhomlokú, fehérszarvú bikája mellé.A bika a hold állatát is jelképezte. A babiloni holdistent, Nannart gyakran ábrázolták bika formájában. Az uralkodó kékre festette a szakállát, a Hold erejét jelképezvén, Ur romjai közül pedig számos gyönyörű, kék szakállú, arany bikafej került elő. A mai asztrológia állása szerint a Bika csillagkép uralkodó bolygója a Vénusz, amely szintén a bika női jellegét mutatja. A mítoszokban is szép számmal akadnak tehén alakú istenek, mint az egyiptomiaknál Hathor istennő. A görögök Hérát képzelték el tehén alakban.A bikának tehát kettős a jellege. Egyrészt, mint már láthattuk, a termékenység, gazdagság, életerő és a királyi hatalom jelképe, másrészt a gonosz, a halál alvilági megszemélyesítőjeként jelenik meg. Mithras a bika képében a sötétséget és a gonoszságot győzi le, amiből azonban az új élet sarjad ki. A hindu mitológiában Siva, a pusztítás és szerencsétlenség istene tejfehér bikán, a Nandi-n lovagol.A bikakultusz maradványa napjainkban a bikaviadalok véres ritusában fedezhető fel. 
az oldal nem létezik