A Bene Gesserit egy író szüleménye. A jövő boszorkányrendje, akik testük és elméjük különleges kondicionálásával, valamint a tökéletes fegyelemmel az egész univerzum Nagy Manipulátoraivá váltak. A regényfolyam bizonyára sokak számára ismert és kedvelt. Ennek a cikknek a célja bemutatni a Bene Gesseritek mozgás- és izomkontrolljának alapjait, melyek hasznosak lehetnek még azok számára is, akik esetleg nem kedvelik a sci-fit, vagy nem értenek egyet Herbert ideáival, világképével. A Bene Gesseritek testük minden porcikájának teljes megértésével tökéletes kontrollt alakítanak ki izmaik és így mozgásuk felett. A kondicionálásnak ezt a fajtáját nevezik Prana Bindu-nak.A prána szabályozza az izmokat, a bindu az idegeket. Mindezt a tökéletességig fejlesztik: egészen a sejtszintu" tudatosságig. A test legapróbb, motorikus reakcióit és képesek kontrollálni. Ily módon a sejteket ösztönözve akár mérgeket is képesek kiválasztani testükből, illetve meghatározott kémiai reakciókat kiváltva választanak ki különböző anyagokat a szervezetükből, amire épp szükségük van. Képesek meghatározni akár születendő gyermekük nemét is. A Prána Bindu lényege a laza éberség, és a tökéletes testkontroll. A testnek meg kell tanulnia, amit az elme már tud - a reflexek és a tudatos reagálások szabályozását. Ezért az elme igen magas fokon képes felgyorsítani a testet, és a fizikai-mentális folyamatokat. Mindennek az elsajátítása és alkalmazása a megfelelő légzéstechnikán, valamint elősorban kar-és lábgyakorlatokon alapul, de a tanulónak tökéletesen kell uralnia teste valamennyi izmát. Az izmokat a kondicionálás szempontjából egy egységnek kell tekinteni.A Gesserit boszorkányok (és Herbert) szerint az emberi szervezet három oldalról közelíthető meg:1. Az energia, mely az agyban megnyilvánuló aktiváló princípium, a szellem mikrokozmikus szimbóluma.2. Az idegrendszer, amely segít koordinálni a szervezetet. Ez hozza létre az egész emberi lény szervezett tudatosságát, először önmagán, mint egységen belül, másodszor pedig fogékonyságát és érzéki reagálásait a világra. Ez hálózat a lélek mikrokozmikus szimbóluma.3. Maga a test, a hús, izom és csont összessége.Ezt a három aspektust az ember először önmagában ismeri fel, azután meglátja környezete minden alakjában, végül pedig megtanulja ezeket összevetni az isteni megnyilvánulás más formáinak hasonló aspektusaival.Ily módon a sejtszintu" tudatosságról felépülve test-lélek-szellem szintjén érhető el a teljes és tökéletes tudatosság.Ez a gondolkodás megegyezik a mai keleti rendszerekével, melyek a bindut a test "rejtett cseppjeinek" fogják fel. Három bindu van az emberi testben: a sperma, a vér és a szél. A sperma és a vér megtalálható mind a női, mind a férfi testben, a sperma, mint "fehér csepp", a koronacsakrában, a vér, mint "vörös csepp", a köldökcsakrában. A szívcsakrában mindkettőből található egyenlő arányban. A fizikai test hármasságokból épül fel: 1. A szellemi természet - FEJ- agy- szellem- mirigyek (fejütőér, agyalapi mirigy, tobozmirigy)- lélek- szemek- test2. A lelki természet - FELSőTEST- torok- intelligencia/szellem- tüdő- szellem/lélek- szív- szeretet/test3. A testi természet - ALSÓTEST- lép- szellem- gyomor- lélek- nemi szervek- testA TEST TELJESSÉGE:- a háromszoros idegrendszer- szellem- az érrendszer- lélek- bőr és csontváz- testA buddhista tantrikus gondolkodásban a prána a testet éltető energia, mely nem más, mint "az öt szél". Az első az életfenntartó szél, mely a koronacsakrához és az elméhez tartozik, a második a lefelé mozgó szél, mely a köldökcsakrában honol, és szabályozza a kiválasztást, a spermalövellést és a menstruációt. A harmadik a felfelé mozgó szél, melynek a mellkas közepén van a központja, ez kontrollálja a beszédet és a légzést. A negyedik a kiegyenlítő szél, mely az emésztést szabályozza, az ötödik pedig az "átható szél", a szívcsakrából indul, és a vérkeringésért felelős.Ha a tantra gyakorlója képes uralni a pránát, a bindut és a nadit (energiacsatornák), akkor képessé válik az elme tiszta esszenciájának kifejlesztésére. A legalapvetőbb Prána Bindu gyakorlatok mind légzőgyakorlatok. A Bene Gesserit filozófiájában belélegezni az Univerzumot annyi, mint megnyilvánulni.A légzésszabályozás titka: A légzést nem kell sem ellenőrizni, sem szabályozni. Tudatosítani kell természetes ritmusát. Kifújáskor elpusztul a világ, majd az újabb belégzéskor mindig újra teremtődik. Belégzéskor a világ szíve dobban. A lélegzés maga a Teremtés tudománya. A légzés valójában háromütemű, nem kettő. 1. Belégzés: az ember lényének legmélyéről kiindulva szívja be a levegőt. Közben arra koncentrál, hogy magát az élet leheletét szívja be a lélekből. Mindhárom síkon lélegzik.2. A lélegzet visszatartása: minden életerő állhatatos visszatartása a csend állapotában. Ez az elmélkedés állapota. A test minden ereje felhatol a fejbe.3. Kilégzés: kiveti magából a gondolatformákat. Egy tökéletes ritmusban lélegző gyakorló képes arra, hogy a légzésgyakorlat által életre keltett energiákat és formákat munkájának elvégzésére, és feladatának teljesítésére küldje. A légzésgyakorlat eredményeképp:- nő a test oxigén-ellátottsága, mely mindenképp hasznos a test egészségének megőrzéséhez, és a gondolkodáshoz,- egy bizonyos ritmushoz szokik a tanuló, mely ritmus segíti megőrizni belső csendjét bármilyen helyzetben,- stimulálódnak az energiaközpontok a testben. 
az oldal nem létezik