az oldal megszünt!!!

Főoldal » Cikkek » Álomszótár

Álom abc szerint
a / á

ajtó: továbblépés, jövőajtó, amit nem tudunk kinyitni: gyász jelképe, nem tudjuk feldolgozni veszteségünket, nem tudunk továbblépnialkony: jóleső fáradtság, elégedettség, bölcsesség, várakozásangyal: hírnök, segítő, védelmezőaratás: termékenység, az eredmények betakarítása, halál - új életszakaszállat: vágyáradás: túláradó érzelmek, az érzelmeknek nincs szabad folyása, biztonság, védelem keresése, újjászületésárok: megállás, csapda, hamis biztonság


b

babakocsi: gondtalanság, védelem, gondoskodás, szeretetigénybagoly: bölcsesség, tudásbarlang: tudatalatti, lelki mélység, anyaméh, védelembárány: szelídség, ártatlanság, áldozatbársony: kényelem, fényűzés iránti vágy, illetve szexuális szimbólumbéka: önbizalomhiány, terhességi félelem, kétéltű, tudatos és tudattalan is a közegebika: szívós, kitartó, düh, vak indulatbíró: igazságos bölcs, aki segít a helyes döntésben, jelentheti azt is, hogy másoktól függünk, mások döntenek helyettünk. Ha mi magunk vagyunk a bíró, jelzi, hogy fejlett igazságérzettel rendelkezünk, és döntésünkben nyugodtan hallgassunk belső hangunkra.boszorkány: az anya kiszámíthatatlan, bosszús, félelmet ébresztő jelképe. Jelenthet pesszimizmust is, vagy hogy úgy érezzük, terveinket valamilyen rajtunk kívülálló okból nem tudjuk véghezvinni.bölcső, jászol: újjászületés, a vágyak testet öltése

c / cs

cigaretta: önzés, érdektelenség, felelőtlenség iránti vágy, szexuális vágycipő: női nemi szimbólum, illetve a tekintély, anyagiasság, józanság, és társadalmi beilleszkedés szimbólumacsaládi veszekedés: a szülőkkel való veszekedés a hittel kapcsolatos kételyeinket, vagy a tekintélyes szervekkel szembeni lázadásunkat jelképezi. A gyerekkel való veszekedés a szülői ambíciók gyengeségére utalhat, illetve gyermekünk szeretetének, szülői tekintélyünk elismerésének elvesztése miatti félelmeinket tükrözi.csavar: gyakorlatiasság, javítás, építés, kapcsolat, nőiségcsavarhúzó: stabilitás, biztonság, férfiasságcsengő: figyelemfelhívás, nyomatékosításcsiga: védekezés, biztonságra törekvés, szexuális undorcsillag: érdem, kitüntetés, vágycsomó: probléma, illetve szoros kötelék, összetartozás


d

darázs: veszély, agresszió, az otthon teteje alatt lévő darázsfészek a lelki fejlődés nehézségeit jelzi, valamint utalhat a biztonságunkat, kényelmünket veszélyeztető külső hatásokradenevér: démoni erő, a sötétben vakon, mégis jól tájékozódó állat jelképezheti, a lélek árnyékos világában való utazástdió: bölcsesség, nehéz próbatétel, amiből tanulhatunkdisznó: érzékiség, szerencsedíj: önigazolás, elismerés vágydob: ritmikusság az életben, figyelemfelhívás, szellemi utazásdobókocka: játékosság, egyben bizonytalanság, úgy érezzük, rajtunk kívülálló tényezők befolyásolják életünk eseményeit, a sors kényére-kedvére játszadozik velünkdomb: termékenység, anyaság, emberléptékű célok


e

egér: jelentéktelenség, hiábavalóság, bosszúságelefánt: bölcsesség, testi erőelveszteni valakit a tömegben: gyász, félelem az egyedülléttőlerdő: rejtett dolgok, szorongás, tudatalatti erőszakos cselekedetek: a bennünk lévő elfojtott düh levezetésére sürgetnek esernyő: menekülés, védelem az élet viharaitól, a termékenység elutasításaeső: termékenység, üdeség, megtisztulásf

fa: tudás, család, élet, világképfalu: nyitottság, ismertség, családias kapcsolatokfarkas: nyílt támadási szándék, agresszió, falkahűségfáklya: igazság, figyelemfelhívás, energiafegyver: agresszió, férfi nemiségfelhő: zavaró gondolat, aggódás, illetve könnyedség, önbizalom, kreativitásfényképezőgép: az élet fontos eseményeinek megörökítése, valaminek a megtartása, ragaszkodásfészek: meghittség, gyarapodás, gondoskodásfogak: életerő, vitalitás, és az agresszió szimbóluma. A kihulló fog betegséget, testi gyengeséget, az energiaszint csökkent állapotát jelzi.folyó: megújulás, folytonos mozgás, változás, megtisztulás, ösztönösségfolyópart: stabilitás, biztos tudatforgalmi dugó: a kapcsolatok elhidegülése, a céltalanság, vagy a külső akadályok miatti félelmet jelképeziforrás: újdonság, születés, frissesség, életenergia, tisztaság, szexualitásfotel: kényelem, otthon, nőiség, ellazulás, elengedettségföld: termékenység, anyaság, realitás, pénzföldrengés: létbizonytalanság, felgyülemlett-kiszabadult energiák, mindent elsöprő változásfőnök: munkával kapcsolatos szorongás, apa szimbólum. Ha kirúg a főnök, az a szülői elutasítástól való félelmet jeleníti meg. A barátságos főnök a felelőtlenség boldog időszakát jelképezi, amikor mások döntenek helyettünk. Ha mi magunk vagyunk a főnök, az súlyos döntési nehézséget szimbolizál, amikor magunkra kell vállalni a felelősséget, illetve jelezheti, hogy szeretnénk sorsunkat mi magunk irányítani, vagy szeretnénk tekintélyt, elismertséget szerezni.frusztráló feladatok: az álomban végrehajtandó megoldhatatlan, végeláthatatlan feladatok, utalhatnak az életben való túlterheltségre, stresszes munkahelyre. Jelenthetik azt is, hogy nagyravágyók, telhetetlenek, egoisták vagyunk az élet bizonyos területein.fuldoklás: úgy érezzük, nem kapunk elég teret (pl.: a kapcsolatok, karrier); illetve belső énünket, tudatalattinkat, vagy érzelmeinket mi magunk elnyomjuk, nem hagyjuk érvényesülni. A víz alatti fuldoklás azt jelezheti, hogy nem vagyunk képesek szembenézni kellemetlen tudatalatti érzelmeinkkel.futás: türelmetlen vágy, hogy elérjük célunkat, illetve megleljünk egy megoldást. Ha valaki felé futunk, azt a vágyat jelezheti, hogy szeretnénk lelkiekben is közelebb kerülni az illető által jelképezett személyhez. Ha elfutunk valaki elől, jelzi, hogy szeretnénk megszabadulni az illető általt jelképezett személyhez fűződő érzelmeinktől, vele kapcsolatos gondolatainktól.füst: kiégett energia, kimerültség, kiúttalanság érzés, figyelmeztetés


g

galamb: béke, kibékülés, szerelem, hírhozó-hírvivőgátszakadás: érzelmi túlterheltség, a magunkba fojtott érzelmek kifejezésére figyelmeztetgiliszta: rossz szexuális emlékekgondoskodás: ragaszkodást jelent az illető által jelképezett személyhez, jelentheti, hogy felelősséggel tartozunk valaki iránt, ha rólunk gondoskodik valaki álmunkban, a ragaszkodás, gyöngédség, érzelem kinyilvánítása iránti igényt jelzi, illetve a felelősség áthárítását, pihenés iránti igénytgyöngy: egyszerűség, természetes harmóniagyufa: megtisztulás, szeretet, lelki energia. Az elhasznált gyufaszál kiégett kapcsolatra, kimerült energiára utal.gyümölcsök: termékenység, beteljesülés, kreativitás, hálagyűrű: házasság, kapcsolat, elkötelezettség, lezárás

h

hajcsat: nőiség, összeszedettség, tiszta gondolatokhajnal: új remény, valami újnak a kezdete, egy életszakasz vége, felismerés, megvilágosodáshal: élvezet, érzékiség, gyarapodás, termékenység, sodródáshamu: elmúlás, fájdalmas érzelmek feldolgozása, szeretett személy, vagy tárgy elvesztése miatti gyászhangya, bogarak, rovarok: apró bosszúságokház: az álmodó maga, belső életehegy: kihívás, próbatétel, távoli célkitűzés, magasra emelt mércehírnév: a váratlan hírnévről és dicséretről szóló álom jelzi, hogy vágyunk az elismerésre, és készek vagyunk új kihívásokra is.homok: anyaméh, múlandóság, sivárság, monotóniahold: vágy, álmodozás, nőiség - anyasághó: tisztaság, megtisztulás, hideg érzelmek, tiszta gondolatokhurrikán: anyagi bizonytalanság, elsöprő, romboló gondolatok

i

ibolya: szerénység, alázat, reménység, újjászületésidilli táj: az álmunkban szereplő szép, megnyugtató táj jelképezi meglévő idilli kapcsolatunkat, vagy utalhat a gyerekkor gondtalan szépségeire, de jelentheti, hogy vágyunk egy kis csendre, szépségre, nyugalomra felfokozott tempójú életünkben.ikrek: kettősség, az álmodó személyiségének különböző aspektusait jelképezik, utalnak az önelfogadásra, és a belső harmóniárainjekció: szexualitás, védelem a jövőben várható érzelmi sérülésektől, az érzelmi sebek fájdalmának tompítására irányuló vágyiskola: tanulás, tapasztalatszerzés, továbblépés, szorongás, megfelelés igény, társadalomba való beilleszkedés, múltban élésiskolatáska: teher, a tudás hasznosításaivás: az életerő szomjúhozása testi-lelki kimerültség esetén. Víz ivás esetén jelképezi a vágyat a természetességre, a tisztaságra, alkohol ivás a felejtés vágyát, és a tudatosság világából való menekülés vágyát jelképezi.


j

javítás: ha álmunkban megjavítunk, megszerelünk valamit, az jelzi, hogy az életben is készek vagyunk fennálló problémáink (pl.:kapcsolatok, munka) megoldásárajátékok: kikapcsolódás igény, gyermeki nézőpont, felelőtlenség iránti igényjátszótér: kikapcsolódás igény, gyermeki én, felelőtlenség igény, gyermekeknél elismertség iránti vágy, fegyelemfelkeltés, közös élmények iránti vágyjegy: lehetőség, kívánság, vágy; elveszett jegy: szorongás valaminek a lehetőségéről való lemaradás miattjegyzetfüzet: rendezettség igény, szorongás, hogy lemaradunk valamiről, gondoskodásjég: érzelmi ridegség, konzervatív gondolkodásjégeső: érzelemmentesség, másokon való átgázolás, az eddig elért eredmények lerombolása, figyelmeztetésjogosítvány: személyes önállóság, függetlenség, saját sorsunk irányítása


k

kagyló: nőiség, tudatalatti, belső hangkalapács: akaraterő, energia, erő, erőszakosságkanyon: materiális labirintus, szigorú anyai kötelék, érzelemmentességkapu: lehetőség a továbblépésre, új utak követésére, tapasztalat szerzésre. Érdemes megvizsgálni, hová vezet a kapu.kard: érzelmi hidegség, éles gondolatok, ész által irányított cselekedetek, agresszív, destruktív gondolatokkereszt: Isteni jel, figyelmeztetéskert: Édenkert, boldogság, életkertész: Isten, Gondviseléskesztyű: női nemi szimbólum, vagy jelentheti, hogy valamit rejtegetni szeretnénkkék ég: tiszta gondolatok, szellemi frissesség, isteni végtelenség, gondtalanságkés: agresszió, férfi nemiség, destruktív gondolatokkirály: tekintélyes személy, a rend és a törvény, az uralkodó elvek szimbóluma, szimbolizálhatja a szülői tekintélyt, a családfőt, az apa személyétkirálynő: a termékenység, a női tekintély, az anya szimbólumakisváros: közvetlenség, emberi kapcsolatok
kiválasztás: ha kényszerűségből több dolog közül ki kell választanunk valamit, vagy valakit, jelzi, szorongásunkat a ránk nehezedő döntés (munkában, szerelemben, stb.) felelőssége miatt, illetve jelezheti, hogy határozottan valljunk színt valami, vagy valaki mellett kígyó: veszély, bölcsesség, újjászületés, változás, férfi szex szimbólumkorona: fensőbbségérzet, tekintély, elismerés iránti vágy, mások sorsának irányítására törekvő vágykosár: termékenység, gyarapodás, betakarítás, nőiségköd: várakozás, bizonytalanság, a gondolatok tompasága, szellemi fáradtságkönyv: tudás, bölcsesség, szellemi érték, tanuláskristály: tisztaság, tökéletesség, a célok határozottá válásakrokodil: kegyetlenség, észrevétlen hirtelen veszély, szomorúságkuka, szemét: felhalmozódott negatív érzelmek, amitől szabadulni szeretnénk, fárasztó kötelességkupa: női szimbólum, illetve a Szent Grál - szeretet, béke, hosszú élet - jelképekutya: hűség, barátság, szolgálatkút: tudatalatti, kreativitás


l

lavina: érzelmi túlterheltség, a problémák mielőbbi tisztázására figyelmeztetlámpa: élet, tudás, megvilágosodás, pozitív jövőképlegyező: szenvedély, friss energia, nőiséglepke: újjászületés, változás, törékeny szépség, állhatatlanságlevegő: szabadság, lelki könnyedség, felszabadultság, tiszta gondolatok, határozott cselekvésló: szabadság, vágyaink hordozója


m
macska: nőiség, titokzatosság, hamisságmadár: szabadság, szárnyalás, hírekmajom: játékos elme, emberi karikatúramedve: őserő, életerő, játékosságmenekülés: az ilyen fajta szorongásos álom arra utal, hogy személyiségünk, illetve tudatalattink rejt valami kellemetlen érzelmet, gondolatot, élményt, amivel nem vagyunk képesek szembenézni.mennydörgés: szorongás, félelem, kihívásmező: új lehetőségek, termékenységméhek: szorgalom, gyarapodás. Az álomban jelenthetik, hogy érdemes kitartani elképzeléseink mellett, és megvédeni magunkat azok befolyásától, akik céljaink elérése ellen vannak.méz: boldogság, jólét, bőségmobiltelefon: szex szimbólum, ezen kívül az érzelmi ragaszkodás, a tekintély iránti vágy szimbóluma. Jelentheti, hogy másoktól várjuk a megoldást problémáinkra, illetve túlzott fontosságot tulajdonítunk saját magunknak.mocsár, láp: fondorlat, kiszámíthatatlanság, a földhöz, illetve az anyához való fojtogató kötöttségmoha: a természet nyugalma, békéje iránti vágy, kényelemre törekvés, de lehet irányjelző, vagy szexuális jelkép is.mókus: játékosság, ügyesség, rejtőzésmóló: új vállalkozás


n
nagyváros: személytelenség, elszigeteltség, emberekkel való kapcsolatNap: szellemi sugárzás, kreatív erőnapernyő: nőiség, mértékletesség, büszkeség, kreativitásnapfény: optimizmus, tiszta gondolatok, energikusság, ha valamit, valakit megvilágít a napfény, az a személy vagy tárgy kiemelt jelentőségűnyári nap: a vakító, forró fény jelzi, hogy ideje felhagynunk régi, begyepesedett gondolatainkkalnyilvánosság előtti leblokkolás: szorongás amiatt, hogy alkalmatlanok vagyunk a társadalmi életre, illetve jelezheti, a társadalmi konvenciók elleni lázadástnyúl: fürgeség, találékonyság, termékenység, ártatlanság, félénkség


o / ó

olló: kiemelés, elvágás, szakítás, valaminek a végeorgona: elkötelezettség, vallási, hitbeli belső kérdések, halálfélelem, elmúlás - újjászületésoroszlán: büszkeség, hatalom, erő, védelem, kreativitásorr: ösztönökre való támaszkodás, férfi nemi szimbólum, őszintétlenség miatti bűntudatorvos: apa, tekintélyes segítő személy, az érzelmi sebek gyógyítójaorvosság: külső segítségben való túlzott bizalom, megoldás, ha mi magunk nem találjuk a válaszokat belső énünk kérdéseire, utalhat olyan élethelyzetre, amit nem szívesen, de kénytelenek vagyunk elviselnióra: a szív szimbóluma, érzelmeink mutatója, a megállt óra arra utal, hogy érzelmeink megrekedtek. Utalhat a ritmikusságra, az életben, vagy éppen a monotóniára. Jelentheti azt is, hogy félünk, attól, hogy lemaradunk valami számunkra fontos dologról az életben.

ö / ő

öregember: bölcsesség, személyes fejlődés, halálfélelemösvény: életút, választásöv: kötelék, ami gátolja szabad mozgásunk, társadalmi beilleszkedés, erényességőszi levelek: elmúlás, szorongás, elengedésőz: szelídség, gyengédség, természetesség


p

pap: erkölcs, hit, vallás, tekintély szimbólumpapír: új ötletek megvalósulásának lehetősége, reménypark: közösségi harmóniaparkolóhely keresése: az életben szeretnénk megtalálni helyünketpatak: frissesség, életenergiapatkány: alantas rosszindulat, undorpatkó: szerencse, sikerpók: csapdaveszély, behálózás, cselszövéspókháló: érzelmi zűrzavar, bizonytalanság, rendetlenség. Jelentheti az Internet világához való szenvedélyes ragaszkodást is.


r

rakpart, töltés, gát: védelem az érzelmek, az ösztönösség, a változások áramlása ellenrádió: belső hang, ráhangolódás valamirerepülés, lebegés: szabadság, ősbizalom, könnyedség, kiegyensúlyozottságrepülőgép: vágy a gondok elől való menekülésre, utazásra, kikapcsolódásra, környezetváltásrarét: nyílt, áttekinthető tudatróka: ravaszság, agyafúrtságrózsa, fehér: tiszta szeretet, tisztelet, távolságtartásrózsa, piros: szerelem, szenvedély


s / sz

sas: szellemi erősárkány: szellemi erősivatag: elhagyatottság, érzelmi üresség, terméketlenségsíkság: végtelen lehetőség, átláthatóság, illetve unott monotóniasötétség: elfojtott tudatalatti, félelem attól, hogy szembenézzünk érzéseinkkel, gondolatainkkalsötét, üres ház: gyász, veszteségérzetszappan: tisztaság, bűntudat, rendezettség, friss energiaszarvas: férfias becsvágyszámítógép: globális tudás, rendezettség, szabályok, elrendeltség, beprogramozottságszerencse-jelképek: az álomban megjelenő szerencsejelképek (patkó, négylevelű lóhere, stb.) szerencsét, önbizalmat hoznak, jelzik, hogy bízzunk sikereinkbenszél: változás, lendület, megtisztulás; erős szél - viharos, felkavaró gondolatok, illetve életszakaszszéna: a lehetőségek kihasználásának idejesziget: menedék, védettség, elvágyódás, elszigeteltségszivar: luxusvágy, fallikus szimbólumszivárvány: remény, új életszakasz kezdete, kreativitás, optimizmus, lelki békeszomorúság vidám eseményen: gyász, amivel nem akarunk szembenézni, inkább mindennapi tevékenységeinkbe vetjük magunkatszög: szenvedés, büntetés, rögzítésszőlő: élet, gondoskodás, eredményes munka, közösség, érzékiségszőlőskert: fáradságos munka, kitartó, eredményes tevékenységszőnyeg: kényelem, otthonosság, varázslatszurdok: veszély, kihívás, vad nőiségszűk hely: szorongás amiatt, hogy nincs kellő terünk kreativitásunk kiélésére, illetve jelzés, hogy energiáink megrekedtek valamilyen elnyomás, elfojtás miatt. Utalhat a születés nyomasztó élményére is, és így jelezhet egy közelgő próbatételt az életben.


t

talicska: munka, múlttal való szakítás, továbblépés, felhalmozódott tehertanár: tekintély, a szellemi erő összefogása, helyes irányba terelése, szülőktál: rögtön megvalósítandó ötletektávolodó szerettünk: gyász, elengedés, ha nem vesz észre minket, hiába szólongatjuk, jelentheti, hogy neheztelünk, mert úgy érezzük, a távozó által jelképezett személy maga döntött úgy, hogy magunkra hagy minket. Ha visszaint távozás közben, arra utal, hogy kezdjük feldolgozni fájdalmunkat, és engedni a szeretett személyhez való ragaszkodás mértékéntehén: anyaság, gondoskodásteknős: hosszú élet, kitartás, szilárd védelem, páncél, magány, hidegvértemplom: a hit és vallás, tekintély és alázat szimbóluma mellett szexuális szimbólum is. Jelezhet belső konfliktust az álmodó erkölcsi hite és szexualitása között.tenger: végtelen érzelmek, lelki nyugalom, illetve hullámzás, ritmikusságtéves (telefon)hívás: kommunikációs zavart, meg nem értettséget jelez egy számunkra fontos személlyel kapcsolatbantévé: figyelemfelhívás, hírnév iránti vágy, szereplés, közvetítés, ablak a külvilágratinta: hiba, folt, bűntudat, nyomot hagyó emlék, rejtélytó: tudatalatti, lelki béketömegben lökdösődés: utalhat arra, hogy úgy érezzük, meggátolnak minket abban, hogy kibontakoztassuk képességeinket, vagy elérjük célunkat, jelezheti, hogy elképzeléseinkkel egyedül vagyunk, és a közakarat megnehezíti azok valóra váltását.tű: szorongás, fájdalom, lelki seb, múltbéli lelki sérülés gyógyulásatűz: felgyülemlett energia, ki nem használt lehetőség, újjászületés, próbatétel, szellemi segítség


u / ú

uborka: szexualitás, férfi nemi szimbólumutazás: lelki fejlődés, önmegvalósítás jelképe, továbblépés, elvágyódás. Nyugat felé a lemenő Napot követő útirány az öregkorral, elmúlással kapcsolatos, a felkelő Nap irányában tett utazás a fiatalkorral, újrakezdéssel kapcsolatos.úszás: születés, szexualitás. Ha a part felé úszunk új életszakasz kezdetét jelenti, ha az árral szemben úszunk, az érzelmileg küzdelmes életszakaszra utal, ha csak úszkálunk, az az élet élvezeteire, illetve ha az árral úszunk, optimizmusra utal, arra, hogy minden a legjobban alakul.út: életút, karrier, fejlődés, szabadság - korlátozottság, szabályok betartásaútlevél: szabadság, függetlenség, a felelősség előli menekülés lehetősége


v

vánkos: óvó, megnyugtató szerelem, védelem az élet nehézségeitőlverem, gödör: csapda, másokra utaltság, kiúttalanságversengés: igény arra, hogy mások elismerjék képességeinket. A győzelem jelentheti, hogy terveink sikeresen megvalósulnak, illetve megvan a kellő önbizalom a siker eléréséhez. A vereség azt jelenti, hogy nincs kellő önbizalmunk, vagy felismerjük, hogy lehetőségeink korlátozottak.vidámság szomorú eseményen: optimizmus, a dolgok jóra fordulását, helyesnek vélt történésébe vetett bizalmat jelképezi, de jelentheti a gyász, veszteség feldolgozásának hárítását is, érzelmeink elfojtásátvidéki táj: idealizmus, elvágyódásvilágosság: a tudatossá válás, a felismerés jelképevillámlás: briliáns gondolat, hirtelen felismerés, felrázó energiavirág: remény, ajándék, önzetlen adományvíz: élet, érzelmek, tisztaságvízesés: szexualitás, megtisztulás, felerősödött érzelmek, hirtelen változásvonat: férfi nemi szimbólumvölgy: védettség, termékenység, nőiségvulkánkitörés: érzelmi túlterheltség, vagy a bennünk lévő kreatív energiák felszínre kerülése, illetve szex szimbólum


z / zs

zápor, zivatar: felkavarodott érzelmek, szenvedélyesség, gyötrő gondolatok, pesszimizmus, drasztikus változásokzászló: tisztelet, hagyománytisztelet, család, közösséghez való tartozás, büszkeség, önbecsülészokni: női nemi szimbólum, gyermekkori szülői felügyelet, rend, tisztaság, ápoltságzöldségek: a természet, természetesség, egészség iránti vágyzuhanás: szorongás amiatt, hogy az életben (pl.: magánélet, karrier), úgy érezzük, képességeinket meghaladó szintre jutottunk. Jelenthet, más kiutat nem találván egy problémás helyzetből, kétségbeesett menekülési vágyat is.zsák: tervek, jövőre utaló remények; üres zsák: új ötletek, új utak keresése
Kategória: Álomszótár | Hozzáadta:: Liza (2012-04-13)
Megtekintések száma: 2488 | Hozzászólások: 2 | Helyezés: 0.0/0
Összes hozzászólás: 1
0 Spam
1 Albertdus  
The prostate is an essential part of a male's reproductive :. It secretes fluids that assist the transportation and activation of sperm. The men's prostate is situated just in front of the rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it is usually very uncomfortable and inconvenient for the patient as his urinary product is directly affected.

The common prostate health conditions are prostate infection, enlarged prostate and cancer of prostate.Prostate infection, often known as prostatitis, is the most common prostate-related problem in men younger than 55 years of age. Infections in the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis is the least common of all kinds of prostate infection. It is a result of bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may go through fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to ease the swelling.

Chronic bacterial prostatitis can be a condition associated with a particular defect within the gland and the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be due to trauma to the urinary tract or by infections received from the rest of the body. A patient may go through testicular pain, lower back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal in the prostate defect followed by the employment antibiotics and NSAIDs to help remedy the inflammation.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not yet to determine the causes of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur due to unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting can cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate weight loss program is important. These are some of the things you can do to maintain your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is important for general health and it will also keep the urinary track clean.

2. Some studies declare that several ejaculations per week will prevent prostate type of cancer.

3. Eat red meat in moderation. It has been shown that consuming greater than four meals of beef every week will raise the likelihood of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most important measure to take to ensure a proper prostate is always to choose regular prostate health screening. If you are forty years old and above, you should go for prostate examination at least per year.

Név *:
Email *:
Kód *:
az oldal nem létezik